Kenneth Stetter

Kenneth Stetter

Kenneth jobbar hos oss 1 dag varannan vecka som konsult. Han gör mestadels sjukbeslag, t.ex. frakturbeslag, och är intresserad av smide.  Kenneth innehar gesällbrev.  Dessutom är han intresserad av musik och teater och ses i Huskvarnarevyn bl.a. Konstsmide är också en del av hans verksamhet.