hovslagare

Kenneth Stetter

Godkänd av jordbruksverket, gesällbrev Kenneth jobbar hos oss 1-2 dagar per månad som konsult. Han gör mestadels sjukbeslag och är intresserad av smide. Även normalskoningar kan bokas i mån av tid. Kenneth avlade sitt prov för gesällbrevet i sommar. Kenneth är även intresserad av musik och teater. Konstsmide är också en del av hans verksamhet.