Mikaela Mårtensson

Mikaela Mårtensson

Mikaela har jobbat vid Vaggeryds Hästklinik sedan i maj 2020. Efter examen vid SLU 2017 påbörjades ett 1-årigt internship på Mälaren Hästklinik i Sigtuna med vidareutbildning inom akutsjukvård, ortopedi, bilddiagnostik, internmedicin och anestesi. Därefter fortsatte arbetet på deras filial i Linköping med framförallt ortopediska patienter.

Hon har vidareutbildning inom ortopedi genom ISELP en internationell vidareutbildning inom ortopedi och bilddiagnostik på häst. Sedan september 2023 går hon FES, Focus on the Equine Spine, en kiropraktikutbildning i Holland som strärcker sig över 2 år. Hon också ansluten till den svenska specialistutbildningen för hästveterinärer och har dessutom gått den första delkursen inom hästtandvård vid SLU.

Hon har ett stort intresse i att utreda, diagnosticera och behandla ortopediska problem hos häst.