På Vaggeryds Hästklinik utför vi olika slag av kliniska undersökningar, utredningar och behandlingar. Alla besök hos oss görs i ett nära samarbete med Dig som hästägare och tillsammans med veterinären kommer vi fram till en behandlingsplan som passar Er häst bäst.

Nedan kan Du läsa om de vanligaste tjänsterna och undersökningarna som erbjuds på kliniken. Du är givetvis varmt välkommen att ta kontakt med oss för allmän rådgivning. Tveka inte att kontakta oss om Du har frågor eller funderingar kring våra tjänster eller hur vi kan hjälpa Dig och Din häst.

ultraljud_vaggeryd
Munhåleundersökning
Ridhus_vaggeryd
Vaccinering

Glöm inte ta med hästpasset när Du besöker oss!

På kliniken har vi, av Jordbruksverket godkända, hovslagare som kan hjälpa dig med att sko din häst. För att hästen ska fungera optimalt så är det viktigt att den är korrekt verkad och skodd utefter individens specifika behov eller för att förebygga skador. Vid specialskoningar arbetar hovslagaren tillsammans med veterinären för att på bästa sätt komma tillrätta med hästens problem. Våra hovslagare kan hjälpa till med b.la.

  • Korrigeringar av vinklar
  • Felaktiga benställningar hos föl
  • Hovbölder
  • Hålväggar
  • Bärrandsröta
  • Strålröta
  • Hovbenfraktur
  • Fång
  • Traumatiska skador så som balltramp eller spiktramp.

Hos oss finns Klaus Erljot som är godkänd hovslagare av Jordbruksverket och innehar gesällbrev. Även vår leg. djursjukskötare, Camilla Edberg, är av Jordbruksverket godkänd hovslagare.

Vill du boka tid för hovslagarbesök så kan du göra det hos oss på nummer 0393-163 00 eller via mail vaggeryd@hallandsdjursjukhus.se. Vill du boka tid hos Camilla gör du det direkt via henne på telefonnummer 070-438 11 00.

 

Vi använder oss av digitalteknik och direkt digital röntgen. Alla bilder sparas på en server varifrån vi kan välja att ladda ner bilderna på ett USB-minne eller maila dem. Röntgenundersökningar utförs i samband med en hältutredning eller en besiktning. En röntgenundersökning kan utesluta eller påvisa eventuella skelettskador.

Vi kan även göra hembesök hos Er som bor i Vaggeryd/Jönköping området. Vi kan b.la. hjälpa Er med vaccination, munhåleundersökning, besiktning, blodprov, hälsokoll etc. Ring oss om Du har frågor eller vill boka tid, Ni når oss på 0393-163 00 eller maila till vaggeryd@hallandsdjursjukhus.se

Endoskopet används för att kontrollera framförallt luftvägsbesvär, men även urinvägarna kan undersökas på detta sätt.

Luftvägsbesvär är relativt vanligt förekommande hos såväl sport- som hobbyhästar. Utöver att lyssna på hästens lungor med hjälp av stetoskop har vi även möjlighet att titta ner i hästens luftvägar med hjälp av endoskop.

Med hjälp av detta instrument kan veterinären se hur hästens övre och nedre luftvägar ser ut i vila. Man kan upptäcka allt från obstruktioner i svalget, t.ex. struppipning , till slem eller blödningar i luftstrupen.

Vi har ett ultraljud som används för att undersöka senskador, leder, rygg- och mjukdelsskador. Även här lagras bilderna. Vi har även möjlighet att göra gynekologisk undersökning och dräktighetsundersökningar. Diagnostiskt ultraljud används främst för att påvisa mjukdelsskador. Samtliga hästveterinärer är väl förtrogna med att undersöka senor och ligament.

 

Precis intill kliniken har vi ett ridhus i storleken 20x40m som vi använder dagligen för hältutredningar samt ridprov. Ridhuset är även för uthyrning. För mer information ring till oss på 0393-163 00 eller tryck här för att se när ridhuset är uppbokat.

 

Har din häst ett behov av regenerativa behandlingar av led-, ligament- och senskador så kan vi behandla det med hjälp av ett IRAP 2- Ett serumsystem som framställer antiinflammatorisk kroppsegen medicin.

IRAP, som står för Interleukin-1 Receptor Antagonist Protein, används huvudsakligen för behandling av ledinflammationer som inte svarat på traditionell ledbehandling. Interleukin-1 är ett ämne som bildas i inflammerade leder och som påverkar ledbrosket negativt. IRAP-behandlingen syftar till att stoppa interleukin-1:s skadliga verkan i leden.

Ämnet som stoppar interleukin-1 utvinns från hästens eget blod. Först tas blod med hjälp av en särskild 50ml-spruta. Blodet inkuberas sedan i ett dygn varefter det centrifugeras och plasman utskiljs. Plasman som innehåller det ämne som blockerar interleukin-1 används därefter för ledbehandling. Oftast behandlas leden 2-3 gånger med 1-2 veckors intervall.

Stelkramp (tetanus)
Det är mycket viktigt att Din häst är vaccinerad mot stelkramp. Sjukdomen stelkramp orsakas av ett nervgift som produceras av en bakterie (Clostridium tetani). Bakterien finns i miljön och kan infektera hästen via skadad hud, främst djupa sticksår. Hästar är känsligare mot stelkramp än andra djur och då symptom uppstår är det i regel för sent att rädda hästen.

Hästinfluensa (A1 och A2)
En virussjukdom som ger influensa och förkylningssymptom. Symptomen är ofta snabbt övergående men viruset är mycket smittsamt och sprids via luften. Inom de flesta tävlingskategorier finns krav på vaccinering mot hästinfluensa.

Botulismvaccin
Botulism är ovanlig i Sverige. Liksom med stelkramp så orsakas den av ett nervgift som produceras av bakterien Clostridium botulinum. Infektionen är svårbehandlad då symptomen har blivit synbara. Vanligast blir hästar infekterade genom att äta undermåligt ensilage eller hösilage, en form av matförgiftning. Detta kan förebyggas genom vaccinering.

Virusabort EHV 1,4.
En Herpesvirusorsakad sjukdom som kan ge förkylning, aborter och neurologiska symptom. Dräktiga ston vaccineras under dräktigheten. Den neurologiska formen går ej att vaccinera mot. Läs mer om det här.

Hältor, eller misstänkta hältor så som rörelsestörningar eller ridproblem, är den absolut vanligaste orsaken till att hästägare uppsöker oss på kliniken.

Hästen måste inte nödvändigtvis vara tydligt halt för att man ska utföra en hältutredning. Det kan vara en god ide att låta en veterinär undersöka hästen om den plötsligt byter beteende som exempelvis börjar stanna på hinder, känns oliksidig, går snett eller känns ovanligt slö eller stressad.

Besöket börjar med att hästägaren får ge sin beskrivning av hur problemet yttrar sig och när det uppkom, veterinären kommer utifrån detta även ställa frågor om t.ex. hästens användningsområde, utbildningsnivå och nuvarande kondition.

Efter detta utförs en noggrann palpation av hästen då veterinären framförallt känner igenom ben och rygg. Här känner man efter olikheter, temperaturskillnader, svullnader, ömheter och spänningar.

Hästen undersöks sedan under rörelse, till att börja med visas den för hand i skritt och trav på löpargången. Vidare undersöks hästen på böjda spår med hjälp av longering och man utför även så kallade böjprov. Böjprovet innebär att man böjer hästens ben med ett visst tryckt under ca en minut för att sedan direkt trava rakt fram på löpargången. Ibland används även hakar och/eller grepp som fästs på hästens sko för att höja trakt respektive tå och på så sätt ändra benets belastning.

I vissa fall är det relevant att se hästen under ryttare, det är därför alltid bra att ta med sig sin vanliga rid utrustning till både häst och ryttare när man besöker kliniken för en hältutredning. För att lokalisera hästens problem till ett visst område använder man sig ofta av diagnostiska bedövningar. Om veterinären till exempel misstänker att hästen har ont från hovleden bedövas denna för att man ska kunna bekräfta eller utesluta sin misstanke. Ibland krävs det flera bedövningar innan man lokaliserat området som smärtar.

När problemet väl är inramat till ett mindre område går man oftast vidare med röntgen och/eller ultraljud för att få en bild av eventuella skelett och/eller mjukdelsskador. Ultraljudsundersökningen kan inte alltid utföras samma dag som bedövningar lagts. När diagnosen är fastställd behandlas hästen. Vilken behandling som veterinären väljer beror helt på vilken typ av skada hästen har.

Hästägaren får sedan ett hemgångsråd hur hästen ska skötas och rehabiliteras under konvalescensen. Ofta får hästen komma tillbaka på ett eller flera återbesök inom några veckor.

Behandlingsmetod som på svenska även kallas ”stötvågsbehandling”. Metoden används ofta ensamt, eller som komplement, vid behandling av olika typer av ligament- och muskelskador. Behandlingen har en antiinflammatorisk och smärtstillande effekt som på så sätt påskyndar och underlättar läkningsprocessen. Stötvågsbehandling innebär 10 dagars startkarens och får enbart utföras under veterinärs ansvar.

Besiktning utförs framförallt inför köp eller försäljning av en häst, men kan också utföras vid teckning av ny försäkring av hästen. Vi utgår från en besiktningsmanual utarbetad av Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, Hästsektionen.

Vid en besiktning är det viktigt att man har med sig hästpasset. Vi rekommenderar dessutom att både säljare och köpare finns på plats vid undersökningen.

Veterinären börjar med att titta på hästen och känner igenom den noggrant för att bland annat kontrollera dess allmäntillstånd, hull, hud och hårrem. Därefter inspekterar veterinären hästens rörelseorgan inklusive rygg, som till exempel leder, senor och muskulatur och tittar om den har några exteriöra avvikelser och hur dess hovar ser ut. Veterinären lyssnar även på hästens hjärta och lungor.

Hästens rörelser kontrolleras i skritt och trav vid mönstring för hand på rakt spår.  Hästen longeras om möjligt i samtliga gångarter, dock alltid i trav, då veterinären även kan passa på att lyssna efter eventuella missljud från luftvägarna. Oftast longeras på både mjukt och hårt underlag. Även böjprov av samtliga ben genomförs.

En enklare kontroll av ögon och öron görs och hästen observeras under hela besiktningen för eventuell neurologiska problem.

Munhåleundersökning utförs med hjälp av munstege (om hästen tolererar detta utan sedering) och fokalt ljus.

Vid besiktning av mycket unga hästar reduceras många gånger besiktningen, man utför till exempel inte böjprov på ett föl. Efter besiktningen får man ett besiktningsintyg på samtliga utförda undersökningar och resultat, veterinären gör även en bedömning av hästen utifrån besiktningsresultaten.

Besiktningsröntgen, så kallad ”Exportröntgen”

I samband med en besiktning är det en del som väljer att röntga hästen. Det vanliga i sådana fall är att man gör en så kallad exportröntgen. Denna består av 16 bilder och inkluderar falang (kota och nedåt) alla fyra ben, strålben båda fram, has och knä båda bak.

Upptäcks något avvikande vid besiktningen som bedöms kunna ha betydelse för hästens framtida brukbarhet kan veterinären rekommendera en ny besiktning vid ett senare tillfälle, en utökad undersökning eller helt avråda från köp.

 

Vi kan hjälpa till med medicinsk avlivning. Detta innebär att hästen får en injektion med avlivningsvätska direkt i blodet. Metoden är säker att använda och skonsam mot hästen. Hästkrematoriet hämtar kroppen för destruktion direkt efter avlivningen. Det finns möjlighet att få hästen kremerad separat.

I vårt LAB kan vi analysera blodprov och ta bakterieprov. De prover som vi inte kan analysera själva kan vi ändå ta emot från dig som kund, men vi skickar vidare proverna till laboratoriet på Hallands Djursjukhus i Slöinge eller till andra lab.

 

Förebygg infektion med inälvsmask genom betesplanering och beteshygien i kombination med korrekt riktad avmaskning.

För att hejda problemet med resistens mot maskmedel bör alla minska antalet onödiga avmaskningar. Man bör inte avmaska samtliga hästar slentrianmässigt, utan välja vilka hästar som ska avmaskas med hjälp av träckprov som skickas in för analys.

Från april-maj anses det vara lämpligt att utföra träckprovtagning enligt SVA.se Glöm inte be om odling för stora blodmasken.

När du tagit ett träckprov på din häst kan du bifoga det i ett mail till oss Vaggeryd@hallandsdjursjukhus.se. Skriv även vad hästen avmaskats med senaste 2 åren. På så vis kan vi hjälpa dig med recept på lämpligt avmaskningsmedel om det behövs.

Hästens tänder slits och växer kontinuerligt, det uppstår därför lätt obalans i tuggytorna. Vanliga problem i hästens mun är så kallat skarpbett, orsakat av överdrivet vassa emaljåsar, och hakbett. Båda åkommorna uppkommer när hästens naturliga slitage inte fungerar optimalt och man kan därför bli tvungen att raspa hästens tänder med jämna mellanrum. Vi rekommenderar normalt sett att man gör en munhåleundersökning en gång/år, förslagsvis i samband med årlig vaccination.

Hästar växlar precis som människor tänder i unga år vilket i vissa fall kan leda till problem. Unga hästar bör även kontrolleras för eventuella vargtänder, dessa kan i många fall behöva avlägsnas då de kan störa bettets funktion och leda till obehag vid ridning eller körning.

Äldre hästar drabbas i många fall av tandrelaterade problem på grund av att tänderna helt enkelt har slitits med åren och tillslut blir förbrukade. Vanliga problem hos den äldre hästen är bland annat vågbett och glesbett, det senare leder ofta till foderinpackningar med åtföljande tandköttsinflammation. I många fall behöver man därför undersöka den äldre hästens munhåla med kortare intervaller.

På kliniken utför vi de flesta tandbehandlingarna, så som vanliga raspningar, antingen med traditionell rasp eller tandslip, vargtandsextraktioner, rensar foderinpackningar m.m.

 

Mer info om kommande mättillfällen och anmälan görs via TDBs hemsida.
Passa på att vaccinera din ponny i samband med mätningen.

Vi kan hjälpa dig att trangelmärka din häst. Om man har en häst med en kronisk skada som gör att den ej längre kan användas som rid eller tävlingshäst och försäkringsbolaget har löst ut livsumman på hästen för att veterinär och försäkringsbolag bedömer att hästen inte längre har användbarhet som ridhäst. Då kan man istället för att avliva hästen välja att triangelmärka den och anpassa hästens liv efter de förutsättningar den har.